Vi har kunder i alla kategorier – från privatpersoner till omfattande avtal med stora kunder

Nedan följer några exempel:

  • Jokkmokkshus – ROT-avtal för det kommunägda bostadsbolagets lägenhetsbestånd
  • Jokkmokks kommun – ROT-avtal för kommunens industribyggnader
  • Länsstyrelsen – ramavtal
  • Försäkringsbolag – reparationer av vatten- och brandskador
  • Privatpersoner – reparationer och nybyggnationer av allt från friggebodar till sommarstugor och lyxvillor

Kommentar från nöjd kund:

Ingela och Sören Koski, Skaulo: Vi ringde upp Kvickström & Engström Bygg och ställde en fråga. Inga problem var svaret! Vår fråga löd; Kan ni rita och bygga ett hus efter våra önskemål? Resultatet av detta samtal blev två lastbilar som anlände en sommardag några månader senare. Snabbt och effektivt var det! Inom en kort tid var golv, väggar med färdiga fönster och tak på plats. Det gick som en dans! Sedan tog vi själva vid och färdigställde invändigt. Vi bockar och tackar för väl utfört arbete.